ROMSKY SLOVNIK

13. srpna 2008 v 11:24 | LLSANDRIKA |  ROMALEE
RÓMSKY SLOVNÍK
Adresa - o atresis, e atreza, címo
Ako - sar
Áno - ha, hi, ova, láčhe, avka, ouva ( óva )
Auto - o motoris, motori
Autobus - o autobusis, busi
Bábika - popkica
Bankovka - lóve, louvo
Barla - e paca
Bezvedomie - e megľina, o mengľišagos, bipeskero, báďadimo
Bielizeň - fáci, telune kirpi, telune gada
Biely - párno
Bolesť - e dukh, o dukhiben
Bolieť - te dukhal
Bozkávať - te čumidkerel, čumitkerimo
Brada - ála, falka
Brat - o phral
Bratanec - o strično phral, phralesko šávo
Brucho - o per
Bývať - te bešel, te dživel
Ceruzka - tuška, blajvaz, klajbási
Cigán - o Rom
Cigánka - e Romňi
Cigareta - e dhuvaľi, e thuvaľi
Cukor - gúlo, cukro
Cukrík - o gulo, guľóro
Cvičiť - te sikhaven, te cvičinel
Čaj - o tejos, teja, čajos
Čelo - o čekad, čekat, tikni brúgóva, čikat
Červený - lolo, lólo, loulo
Česať - te uchanel, te chulavel
Čierny - kalo, kálo
Číslo - o gindo, o číslos, číslo, sámo
Čistý - žúžo, úžo
Čítať - te genel, te ginel, te ginen
Dátum - o datumos
Dcéra - e čhaj, šej
Decko - o čhavóro, hurdo čhavóro, šavóvro
Dedo - o pápus, phúro dad, pápu
Desiata - deštuni
Detičky - o čhavóre, šavoura
Diéta - bokhalo hábo, déjta, bokhalo cháben
Dieťa - o čhávo, čhavóro, hurdo čhavóro, cigno šavouro
Dievča - e čhaj, šej
Dobré - lačhe, láčho, láše
Dobre - lačhes, mištes, láčhe, mišto
Doktor - o doktoris, orvoši, doktori
Doktorka - e doktorka, orvoška, doktorka
Domov - khere, kheriben, khejre káj bešel
Družka - dživel laha pre vera, amalkyňa
Dva - duj
Dvojča - dúj para
Fajčiť - te pijel, te sivaren, te pijázin
Farba - e fvarba, barba, feštíko
Farbička - barbuni ceruska
Gombík - kočako, kočak
Hanba - ladž, lažavo
Hanbiť sa - te ladžal pes, te ladavel pes, te lažal pe
Hlava - o šéro, šejro
Hltať - te čamľarel, te velun
Hmyz - bogári, kirma, bugára
Hodina - e ori, óra
Hračka - čačko
Hrebeň - e kanľgli, e kandľi, kángli
Hríb - kozaris, huhur, buráca
Hrnček - e kučori, kučóri, kúči
Hruď - e koľin
Hygiena - o žužipen, úžimo
Chlap - o murš
Chlapec - o čhavo, o čavo, čhavóro, šávo
Chlieb - o máro, márno
Chodiť - te phirel
Choroba - o nasvaľipen, nasvalimo
Chorý - nasvalo, nasásto
Chutný - šmakino, láčho, kedveno, ízivo
Iba - ča, čak, feri
Injekcia - inekcijá, enekcija
Izba - o kher, cimra
Ja - me
Jablko - e phabaj, phába, phábaj
Jazyk - e čhib, ših
Jedlo - o chaben, hábo, te chan
Kamarát - amal
Kamarátka - amalkiňa
Kde - káj
Kedy - kana, kanastar
Klobása - e kolbasa, kolbása, siruni gój
Koleno - o khoč, čang, e khoč
Koľko - kec, kiťi, ketti
Koľkokrát - kecivar, kiťivar, kettivar
Konečník - paluňi gój, bulani gój
Kontrola - vizita
Koža - e cipa, mórči
Krásny - šukár
Kresliť - te irinel, te maľárinel, te kreslinel, te rajzolinen
Krv - e rad, rat
Kúpať - te ňaňol, te nanďol, te naňdaripel, najárel
Kúpelňa - lanďaripni, najárimaski,
Lekár - o dotoris, o dochtoris, orvoši, doktori, lekári
Lekárka - doktorka, e dochtorka, doktorka, doktorkiňa
Liečiť - te sasťárel
Liek - e medecina, drab
Lyžička - e rojori, rojori, cigni roj
Lyžica - e roj
Malý - cikno, tikno, cigno,
Mama - e daj, mama, daj, dej
Manžel - o rom, rom, mro murž
Manželka - romňi
Masť - o žiros, makhľariben, čiken, žíro
mať - e daj,daj - matka, te lesen - vlastniť
Mäkký - kovlo, kólo, koulo
Mäso - o mas
Meno - o nav, anav
Mesto - o tham, fóro, fouro
Mlieko - o thud, thut
Moč - e muter, mutro, muter
Modrý - belavo, pineto
Môj - miro, mro, muro
Musieť - te mušinel, te kamel, musaj, site
Muž - o murš, murš
My - amen, ame
Mydlo - o sapuňis, sapúni, sapuj
Nabok - andre sera, seratar, pro ódalo, pirig
Nádcha - trozna, ľimaľi
Nalačno - bokhales, pri bokh, bokháles, pi bokháli ďomra
Naľavo - bandes, pro baluno, po balogno
Naozaj - čačes, bizo, čáče,
Napravo - pro čáčo, po čáčo
Narodeniny - uľoľipen, úľipno divo
Národnosť - nácija, tepšígo
Náš - amaro, amáro
Naša - amari, amári
Naše - amare, amáre
Návšteva - vendígo, varikane
Nebezpečný - darutno, bibachtalo, bajosko
Nedeľa - o kurko, kurko
Nechutný - džungalo, náne košno, hi košno, bi vouľako
Nemocnica - e špitaľa, špitali, korházi, špita
Nepekný - našukar, našukáro, na šukár
Neslaný - bilondo, na londo, či londo
Neslušne - džungales, na rendosa, čorres, sar čipasolij
Nič - nič, khanč, ňisoske, khanči
Nie - na, niči
Nikdy - šoha
Nikto - ňiko, khonik
Noc - e rat, e rači, ráti
Noha - o pindro, pro, purno
Nohavičky - o cholovori, holóvori, budi
Nos - o nakh, nak
Nový - nevo, nejvo
Nôž - e čhúri, šúri
Obed - o dilos, dílo, mizmejri
Obidve - so duj džene, dujene, vej dúj
Obklad - umšlago, obthovkoribe
Obuť - te urel o kamašľi, te cirdel papuči
Obuv - o kamašľi, topánki, papuči
Obväz - patavo, paťolato patavo, fášľa
Očkovať - te ščepinel, te pusavel suv
Oholiť - te britvinel, te hoľinel, te moravel, te borotvinel, te rasinel
Okno - e blaka, fejastra
Oko - o jakh
Okuliare - e okuľara, okulli
Okúpať - te ňaňol, te nanďol, te lanďarel, te thovel, te najon
Olej - o žiros, ulej
Olovrant - užonna
On - óv, jóv, voun
Ona - oj, joj, vouj
Ono - oda, kodo
Operácia - čhinibe pro nasvalo, čhingeribe, šinimo
Osýpky - o rudľi, osípki
Ošetriť - te žužarel, te sasťarel, te žutinel
Otec - o dad, o dado, dad, apo
Otehotnieť - te khabňol, te áčhel khamňi, te áčhel phári
Otrava - e otrava, o brantos, branto, mirgo
Otráviť - te otravinel, te brantinel, te šol mirgo
Ovocie - dimejčo
Pacient - nasvalo
Pacientka - nasvali romňi
Palec - o báro anguštos, thúlo angušt
Päta - e khur, talpa
Pekný - šukár
Peniaz - lóve, louvo
Perina - duchna, dunha
Písať - te irinel, te skirinel
Piť - te pijel, te pijen, te pen
Plakať - te rovel
Pľuzgier - mozoli
Pľúca - o búke
Pomočiť sa - te muterel pes
Ponožka - štrenfľa, štrimpľa, štremphľa, harišňa
Posteľ - hadžos, haďos, vaďos, than, vodro, pát
Potrava - chaben, hábo, chámo
Pozdraviť - te paľikerelte del ánglál
Prázdniny - čúče dive, mukle diva
Priateľ - baráto, haveri, pindžardo
Priateľka - barátkiňa, haverka, pindžarďi
Prsia - čuča, kolin
Prst - angušt
Prvý raz - anglunovar, ešebnovar, anglunes
Raňajky - tosarutno chaben, frištikos, regelivo, frišťiko, detehárutno telhan
Rasa - fajta, redečin
Rodina - fajta, famíľija
Ruka - vast, vas
Ryža - riskaša, rajzo, horejzo
Sa - pes, pe
Sadra - gipsos, gipso
Sedieť - te bešel
Sesternica - kuzinka, dujti phen
Sestra - pheň, phen
Sestrička - pheňori, phenóri, cigni pheň
Slušný - paťivalo, pačivalo, láčho
Srdce - jilo, ilo, jílo
Stolička - stolkos, skamin, sejko
Stôl - skamin, skamind, kafidi, mesáli
Strach - darapinen, dár
Studený - šilalo, šudro
Sval - mas
Šaty - gada, kirpi
Šikovný - friššo
Škola - škola, sikhľardi
Takto - avka, kavka, kadej
Tam - kodoj, odoj, khote
Tamto - kode, odoj, khote
Televízor - televízori, dikhaďo
Telo - teštos, tešto
Teplomer - teplomeris, teplomeri
Teplota - taťipen, tatimo
Teplý - táto
Tvár - muj
Tvoj - tiro, tro
Tvoja -tiri, tri
Tvoje - tire, tro
Ty - tu
Učesať - te uchanel, te chulavel
Učiteľka - sikhľardi
Ucho - kan
Úraz - dukchibe, páguba
Ústa - vušta, vošta
V - andro, andre, ándo, ande
Vaňa - vana, bodvana
Vata - bumbáko
Včera - idž, íč, íž
Večera - raťakero chaben, rátuňi, vačora
Veľký - baro, báro
Vlas - bal
Voda - paňi, páni, páji
Voš - džuv, džúv, žuv
Vyzliecť - te čhivel tele, te čhivel téle, te šol tejle
Vyzuť - te čhivel tele, te čhivel téle, te šol tejle
Zbiť - te marel, te márel
Zdravý - sasto, sastevesto, sásto
Zima - šil, jevendo, jivend
Zjesť - te chal upre, te hal, te chal
Zlomenina - phagľipen, phaguno, phagimo
Zlý - naláčho, bilačho, erďavo, nasul
Zošit - irka,
Zub - dand
Žalúdok - ďomra, džombra, gembecis, ďomra
Žiak - školakos
Žila - vina
Žuť - te čambel, te ráginel
SLOVNÉ SPOJENIA

Nová škola - nevi škola Studená voda - šudro páňi

Teplá voda - taťardo páňi Mäkký chlieb - kólo máro Tvrdý chlieb - zoralo máro

VLASTNOSTI
i
veľký - malý
báro - tiknóro
dobrý - zlý
láčho - erďavo
pekný - škaredý
šukár - džungalo
drahý - lacný
kúčo - óčono
vysoký - nízky
účo - tikno
široký - úzky
bulho - sáno(keškanno)
hrubý - tenký
thúlo - sáno
starý - nový
phúro - nevo
ťažký - ľahký
pháro - lókho
dlhý - krátky
dúgo - hárno
hlboký - plytký
choripno - plitkóro
ostrý - tupý
kucime - debutno
plný - prázdny
pherde - čúčo
suchý - mokrý
šuko - sapano
teplý - studený
táto - šudľardo
starý - mladý
phuro - terno
veselý - smutný
asavno - brígako
čistý - špinavý
šúžo - melalo

ČÍSLOVKY
0 - nula 1 - jekh 2 - duj 3 - trin 4 - štar
5 - pandž 6 - šov 7 - efta 8 - ochto 9 - eňa 10 - deš
ROZKAZOVACÍ SPOSOB
choď - dža choď spať - dža te sovel
lež - pašľuv seď - beš
vstaň - ušči utekaj - denaš
plač, neplač - rov, narov
nebi ma - na már tut
nechaj to - muk les
jedz - cha
nehreš - na koš
polož - thov téle
choď preč, odíď - ara, dža het
choď domov - dža khére neboj sa - na darav
poď sem - avarde
počúvaj - šun, šunča
sadni si - beš téle
zdvihni - kide upre
nerob neporiadok - naker bordelis
chyť, drž - chude
spievaj - džiľav
ťahaj - cirde
počkaj - užar
spi - sov

FARBY
BIELY - párno ŽLTÝ - žlto, žluto, šargo, šárgo, galbeno ČERVENÝ - lolo, lólo, loulo
ZELENÝ - želeno, zeleno MODRÝ - belavo, pineto HNEDÝ - hňedo, barnavo, kávejoššo

ČIERNY - kalo, kálo FIALKOVÝ - fialkoššo

ZÁMENÁ

Ja - me
Tvoj - tro
Svoj - mro
Náš - amáro
Váš - tumáro
Ty - tu
On, ona, ono - jov, joj, kodo
My - ame
Vy - tume
Oni, ony - óv, jóv
Môj - mro, míro
Tvoj - tro
Svoj - mro
Náš - amáro
Váš - tumáro
Ten - odá, odo
Tá - odija
To - odo
Toto - adá
Taký - asó

Taká - asi
Také - asó
Iný - áver
Iná - ávri
Iné - ávre(o)
Kto - ko
Čo - so
Čí - keskero
Aký, ktorý - savo
 

SKINHEDS SU TOTALNY DEBILI FUJJJJ

9. srpna 2008 v 15:09 | LLSANDRIKA |  ROMALEE
NEMOZEM ICH INAK NAZVAT AKO BANDA TUPICH VYHLENYCH HLAV BOJUJUC ZA NIECO O COM SAMY NIC NEWEDIA UZNAVAJU DAJAKEHO IDIOTA KTORY CHCEL OVLADNUT SVEZT CHCEL BIELU RASU LUDI ALE TO JA ASI NEMOZNE PRETOZE SVET JE FAREBNY SU NA NOM MILIONY LUDI KAZDY JE INY ALE KAZDY JE CLOWEK PRETO BI SA MALI TYTO LUDIA ZAMYSLIET NAD TYM CO VLASNE ROBIA ROCNE JICH VYNOU ZOMRU 100VKY MLADYCH LUDI ................

OCNE KLAMY

29. července 2008 v 17:26 | LLSANDRIKA |  HALUZE
WAUU AKO SA TAK NA TOTO POZRAM JE TO FAKT DOBRE SKUSTE O
 


TELENOWELI

28. července 2008 v 10:02 | LL SANDRIKA |  LASKA
TAK TELENOWELI V DENSNEJ DOBE PATRI K WELMI SELDOVANEMU ZANRU V TV DOKAZEM SA NA NICH POZERAT CELE HODINY STOVKY CASI OBJAVUJU SA V NICH KRASNE CITY LASKA NENAVIST S CHUDOBNHO DIAVCATA SA RAZOM STANE BOHATA PRINZNA......DA SA TO NAZVAT J MODERNA ROZPRAVKA
RUBI
TUZBA TELA
KED BUDES MOJA.....
CIGANKY

JEJJJ

27. července 2008 v 14:01 | LL SANDRIKA |  ZVIERATKA

JE NIECO KRAJSIE AKO LASKA

27. července 2008 v 13:57 | LLSANDRIKA |  LASKA

NEZDRAVE ALE CHUTNE MNAM

27. července 2008 v 13:47 | LLSANDRIKA |  HALUZE
CUKRICKY
PIZZA
HAŃBURGER
SLADKOSTI
ZMRZLINA

HISTORIA KAPELY KEMTOBAND

27. července 2008 v 13:27 | LL SANDRIKA |  ROMALEE
Začiatkom sedemdesiatych rokov založili bratia Kmeťovci skupinu BRATIA. Vychádzali pritom z rodinnej tradície, keďže ich otec dlhé roky hrával v dychovke a starý otec bol tiež známy "vychytený" muzikant. Čiže nie je žiadnym prekvapením, že štyria bratia sa vydali na muzikantskú dráhu.
Od roku 1999 sa skupina otca a syna volá Kmeťoband.
V terajšej zostave skupina hrá od roku 2000. Hlavnými zakladateľmi tejto skupiny sú IGOR KMEŤO starší a IGOR KMEŤO mladší. IGOR KMEŤO starší robí skupine manažéra. IGOR KMEŤO mladší hrá na syntetizátor, saxofón a robí hudobné aranžmány. Skupina má vo svojom repertoári okolo 250 titulov naživo nahraných skladieb z obdobia 40-tych rokov až po rok 2002. Námety na skladby skupina čerpá "zo života". Spievajú o láske, žiali, hlavne o živote mladých - ako hovorí Igor Kmeťo st.: "Všetko ide zo srdca". V jednotlivých piesňach je cítiť temperament, oheň a život.
Skupinu preslávila najmä skladba BUBA MARA, ktorej pôvodným autorom je skupina No Smoking Orchestra. Skladbu preslávil film "Čierna mačka a biely kocúr" režiséra Emira Kusturicu /ktorý v No Smoking Orchestra spieva a hrá na gitare/. Kmeťovci sa podieľali aj na tvorbe albumu skupiny SENZUS, konkrétne sa jedná o album Senzus 22, kde sa nachádzajú ich dve vlastné skladby. Fanúšikovia oboch týchto skupín mohli svojich miláčikov zažiť a počuť aj na ich spoločnom vystúpení.
Skupina KMEŤOBAND má v širokom spektre súčasnej slovenskej hudobnej scény určite svoje nezastupiteľné miesto.

SIMSONOVCI

27. července 2008 v 13:17 | LL SANDRIKA |  SIMSONOVCI
Celé meno:Margaret Simpsonová
Vek:1 rok
Rodina:Homer,Marge súrodenci Bart a Liza
Najobľúbenejšia osoba:Marge
Prvé slovo:Tata(oco,ocinko)
Záľuby:Cumľanie dudlíka
Ostatné:V jednej časti postrelila Pána Burnsa
Celé meno:Liza Maria Simpsonová
Vek:8 rokov
Trieda:2 ročník(vedomosti má však už aj na deviatačku)
Rodina:Homer,Marge a súrodenci Bart a Magie
Prvé slovo:Bart
Vieroviznanie:Budhistka
Zvláštne znamenie:Vegetariánka
Hráva na:Saxofon
Ostatné:Je hrozná bifľoška,a od učenia sa odtrhne len ak musí vyniesť smeti.
Raz bola členkou hokejového tímu
Celé meno:Bartolomhew Yo-Yo Simpson
Vek:10 rokov
Trieda:4 ročník
Rodina:Homer,Marge a súrodenci Liza a Magie
Prvé slovo:niečo ako Hey Caramba!
Naj kamaráti:Milhouse
Nepriatelia:Sideshow Bob
Obdivuje:Šaša Krustyho
Zvlášne znamenie:jeho telefonáty k Moemu,
Záujmy:Skateboarding,pozeranie Itchyho a Scratchyho tak ako aj Krustyho show
robenie blbostí,volanie k Vočkovi
Celé meno:Marjory"Marge"Simpson rod.Bouvierová
Vek:34 rokov
Rodičia:Clancy(nepoznáme)and Jacqueline Bouvier
Rodina:Homer,Bart,Liza a Magie
Súrodenci:Patty a Selma
Práca:Nepracuje,je na materskej s Magie
Minulé zamestnanie:servírka,herečka,učitelka,policajtka...
Záľuby:Rada upratuje(vysáva a čo najrýchlejšie)rada sa staráo všetky svoje štyri deti(ak rátame aj Homera)
Zvláštne znamenie:modré vlasy
Celé meno:Homer Jay Simpson
Narodený:12.05.1956
Rodičia:Penelope a Abraham Simpsons
Rodina:Žena Marge a deti Bart,Líza a Magie
Súrodenci:Brat Herbert"Herb"Powell(adoptovaný)
Váha:110kg
Práca:V jadrovej elektrárni,sektor 7G.Minulé zamestanie,kozmonaut,maskot,riaditeľ elektrárne,televízny moderátor,herec,Santa Clause...
Obľúbené jedlo:šišky s polevou a pivo Duff
Kamaráti:Vočko,Barney,Lenny,Carl
Nepriatelia:Ned Flanders
Zaujímavosti:V hlave má zapichnutú ceruzku,ktorá sa mu tam dostala nosom,keď bol malý.
Celé meno:Abraham Simpson
Vek:niečo nad 80
Rodičia:Orvill a Yuma Simpsnoví
Deti:Homer a Herb Powell (adoptovaný)
Vnúčatá:Bart,Liza a Magie
Žena:Penelope,ktorá je na úteku
Bydlisko:Domov dochodcov kde bol odsunutý ako problém ktry
sa Homerovi nechce riešiť
Zamestnanie:Dochodca
Pracoval ako:Predavač v Krusty Burger
Zvláštne znamenie:Zaspáva uprostred rozhovoru

CITATY O BLAZNOCH

27. července 2008 v 13:04 | LL SANDRIKA |  HALUZE
Lepší múdry blázon, než bláznivý mudrc.
William Shakespeare
Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty
své, za rozumného.
Šalamoun
Riaditeľ blázinca musí vedieť presvedčiť pacientov, že blázinec
je tam vonku.
Jiří Žáček
Múdri ľudia vravia, pretože majú čo povedať. Blázni pretože
by radi chceli niečo povedať.
Platón
Svet má patriť bláznom.
Pavel z Tarsu
Múdri plodia nové myšlienky a blázni ich rozširujú.
Heinrich Heine
Blázni nepotrebujú charaktery, ale bez charakterov by nebolo
toľko bláznov.
Julian Tuwim
Zamilovaní sú blázni.
Titus Maccius Plautus
Iba bláznovi sa zdá život majetkom. Rozumnému je jedno, či život
alebo smrť.
Hegesias
Zámerne zo seba robiť blázna - to najvyššia múdrosť.
Erasmus Rotterdamský
Žiaden veľký duch nie je bez štipky bláznovstva.
Lucius Annaeus Seneca
Blázon po častom smiechu býva poznaný.
Slovenské príslovie

Kam dál