ROMSKY SLOVNIK

13. srpna 2008 v 11:24 | LLSANDRIKA |  ROMALEE
RÓMSKY SLOVNÍK
Adresa - o atresis, e atreza, címo
Ako - sar
Áno - ha, hi, ova, láčhe, avka, ouva ( óva )
Auto - o motoris, motori
Autobus - o autobusis, busi
Bábika - popkica
Bankovka - lóve, louvo
Barla - e paca
Bezvedomie - e megľina, o mengľišagos, bipeskero, báďadimo
Bielizeň - fáci, telune kirpi, telune gada
Biely - párno
Bolesť - e dukh, o dukhiben
Bolieť - te dukhal
Bozkávať - te čumidkerel, čumitkerimo
Brada - ála, falka
Brat - o phral
Bratanec - o strično phral, phralesko šávo
Brucho - o per
Bývať - te bešel, te dživel
Ceruzka - tuška, blajvaz, klajbási
Cigán - o Rom
Cigánka - e Romňi
Cigareta - e dhuvaľi, e thuvaľi
Cukor - gúlo, cukro
Cukrík - o gulo, guľóro
Cvičiť - te sikhaven, te cvičinel
Čaj - o tejos, teja, čajos
Čelo - o čekad, čekat, tikni brúgóva, čikat
Červený - lolo, lólo, loulo
Česať - te uchanel, te chulavel
Čierny - kalo, kálo
Číslo - o gindo, o číslos, číslo, sámo
Čistý - žúžo, úžo
Čítať - te genel, te ginel, te ginen
Dátum - o datumos
Dcéra - e čhaj, šej
Decko - o čhavóro, hurdo čhavóro, šavóvro
Dedo - o pápus, phúro dad, pápu
Desiata - deštuni
Detičky - o čhavóre, šavoura
Diéta - bokhalo hábo, déjta, bokhalo cháben
Dieťa - o čhávo, čhavóro, hurdo čhavóro, cigno šavouro
Dievča - e čhaj, šej
Dobré - lačhe, láčho, láše
Dobre - lačhes, mištes, láčhe, mišto
Doktor - o doktoris, orvoši, doktori
Doktorka - e doktorka, orvoška, doktorka
Domov - khere, kheriben, khejre káj bešel
Družka - dživel laha pre vera, amalkyňa
Dva - duj
Dvojča - dúj para
Fajčiť - te pijel, te sivaren, te pijázin
Farba - e fvarba, barba, feštíko
Farbička - barbuni ceruska
Gombík - kočako, kočak
Hanba - ladž, lažavo
Hanbiť sa - te ladžal pes, te ladavel pes, te lažal pe
Hlava - o šéro, šejro
Hltať - te čamľarel, te velun
Hmyz - bogári, kirma, bugára
Hodina - e ori, óra
Hračka - čačko
Hrebeň - e kanľgli, e kandľi, kángli
Hríb - kozaris, huhur, buráca
Hrnček - e kučori, kučóri, kúči
Hruď - e koľin
Hygiena - o žužipen, úžimo
Chlap - o murš
Chlapec - o čhavo, o čavo, čhavóro, šávo
Chlieb - o máro, márno
Chodiť - te phirel
Choroba - o nasvaľipen, nasvalimo
Chorý - nasvalo, nasásto
Chutný - šmakino, láčho, kedveno, ízivo
Iba - ča, čak, feri
Injekcia - inekcijá, enekcija
Izba - o kher, cimra
Ja - me
Jablko - e phabaj, phába, phábaj
Jazyk - e čhib, ših
Jedlo - o chaben, hábo, te chan
Kamarát - amal
Kamarátka - amalkiňa
Kde - káj
Kedy - kana, kanastar
Klobása - e kolbasa, kolbása, siruni gój
Koleno - o khoč, čang, e khoč
Koľko - kec, kiťi, ketti
Koľkokrát - kecivar, kiťivar, kettivar
Konečník - paluňi gój, bulani gój
Kontrola - vizita
Koža - e cipa, mórči
Krásny - šukár
Kresliť - te irinel, te maľárinel, te kreslinel, te rajzolinen
Krv - e rad, rat
Kúpať - te ňaňol, te nanďol, te naňdaripel, najárel
Kúpelňa - lanďaripni, najárimaski,
Lekár - o dotoris, o dochtoris, orvoši, doktori, lekári
Lekárka - doktorka, e dochtorka, doktorka, doktorkiňa
Liečiť - te sasťárel
Liek - e medecina, drab
Lyžička - e rojori, rojori, cigni roj
Lyžica - e roj
Malý - cikno, tikno, cigno,
Mama - e daj, mama, daj, dej
Manžel - o rom, rom, mro murž
Manželka - romňi
Masť - o žiros, makhľariben, čiken, žíro
mať - e daj,daj - matka, te lesen - vlastniť
Mäkký - kovlo, kólo, koulo
Mäso - o mas
Meno - o nav, anav
Mesto - o tham, fóro, fouro
Mlieko - o thud, thut
Moč - e muter, mutro, muter
Modrý - belavo, pineto
Môj - miro, mro, muro
Musieť - te mušinel, te kamel, musaj, site
Muž - o murš, murš
My - amen, ame
Mydlo - o sapuňis, sapúni, sapuj
Nabok - andre sera, seratar, pro ódalo, pirig
Nádcha - trozna, ľimaľi
Nalačno - bokhales, pri bokh, bokháles, pi bokháli ďomra
Naľavo - bandes, pro baluno, po balogno
Naozaj - čačes, bizo, čáče,
Napravo - pro čáčo, po čáčo
Narodeniny - uľoľipen, úľipno divo
Národnosť - nácija, tepšígo
Náš - amaro, amáro
Naša - amari, amári
Naše - amare, amáre
Návšteva - vendígo, varikane
Nebezpečný - darutno, bibachtalo, bajosko
Nedeľa - o kurko, kurko
Nechutný - džungalo, náne košno, hi košno, bi vouľako
Nemocnica - e špitaľa, špitali, korházi, špita
Nepekný - našukar, našukáro, na šukár
Neslaný - bilondo, na londo, či londo
Neslušne - džungales, na rendosa, čorres, sar čipasolij
Nič - nič, khanč, ňisoske, khanči
Nie - na, niči
Nikdy - šoha
Nikto - ňiko, khonik
Noc - e rat, e rači, ráti
Noha - o pindro, pro, purno
Nohavičky - o cholovori, holóvori, budi
Nos - o nakh, nak
Nový - nevo, nejvo
Nôž - e čhúri, šúri
Obed - o dilos, dílo, mizmejri
Obidve - so duj džene, dujene, vej dúj
Obklad - umšlago, obthovkoribe
Obuť - te urel o kamašľi, te cirdel papuči
Obuv - o kamašľi, topánki, papuči
Obväz - patavo, paťolato patavo, fášľa
Očkovať - te ščepinel, te pusavel suv
Oholiť - te britvinel, te hoľinel, te moravel, te borotvinel, te rasinel
Okno - e blaka, fejastra
Oko - o jakh
Okuliare - e okuľara, okulli
Okúpať - te ňaňol, te nanďol, te lanďarel, te thovel, te najon
Olej - o žiros, ulej
Olovrant - užonna
On - óv, jóv, voun
Ona - oj, joj, vouj
Ono - oda, kodo
Operácia - čhinibe pro nasvalo, čhingeribe, šinimo
Osýpky - o rudľi, osípki
Ošetriť - te žužarel, te sasťarel, te žutinel
Otec - o dad, o dado, dad, apo
Otehotnieť - te khabňol, te áčhel khamňi, te áčhel phári
Otrava - e otrava, o brantos, branto, mirgo
Otráviť - te otravinel, te brantinel, te šol mirgo
Ovocie - dimejčo
Pacient - nasvalo
Pacientka - nasvali romňi
Palec - o báro anguštos, thúlo angušt
Päta - e khur, talpa
Pekný - šukár
Peniaz - lóve, louvo
Perina - duchna, dunha
Písať - te irinel, te skirinel
Piť - te pijel, te pijen, te pen
Plakať - te rovel
Pľuzgier - mozoli
Pľúca - o búke
Pomočiť sa - te muterel pes
Ponožka - štrenfľa, štrimpľa, štremphľa, harišňa
Posteľ - hadžos, haďos, vaďos, than, vodro, pát
Potrava - chaben, hábo, chámo
Pozdraviť - te paľikerelte del ánglál
Prázdniny - čúče dive, mukle diva
Priateľ - baráto, haveri, pindžardo
Priateľka - barátkiňa, haverka, pindžarďi
Prsia - čuča, kolin
Prst - angušt
Prvý raz - anglunovar, ešebnovar, anglunes
Raňajky - tosarutno chaben, frištikos, regelivo, frišťiko, detehárutno telhan
Rasa - fajta, redečin
Rodina - fajta, famíľija
Ruka - vast, vas
Ryža - riskaša, rajzo, horejzo
Sa - pes, pe
Sadra - gipsos, gipso
Sedieť - te bešel
Sesternica - kuzinka, dujti phen
Sestra - pheň, phen
Sestrička - pheňori, phenóri, cigni pheň
Slušný - paťivalo, pačivalo, láčho
Srdce - jilo, ilo, jílo
Stolička - stolkos, skamin, sejko
Stôl - skamin, skamind, kafidi, mesáli
Strach - darapinen, dár
Studený - šilalo, šudro
Sval - mas
Šaty - gada, kirpi
Šikovný - friššo
Škola - škola, sikhľardi
Takto - avka, kavka, kadej
Tam - kodoj, odoj, khote
Tamto - kode, odoj, khote
Televízor - televízori, dikhaďo
Telo - teštos, tešto
Teplomer - teplomeris, teplomeri
Teplota - taťipen, tatimo
Teplý - táto
Tvár - muj
Tvoj - tiro, tro
Tvoja -tiri, tri
Tvoje - tire, tro
Ty - tu
Učesať - te uchanel, te chulavel
Učiteľka - sikhľardi
Ucho - kan
Úraz - dukchibe, páguba
Ústa - vušta, vošta
V - andro, andre, ándo, ande
Vaňa - vana, bodvana
Vata - bumbáko
Včera - idž, íč, íž
Večera - raťakero chaben, rátuňi, vačora
Veľký - baro, báro
Vlas - bal
Voda - paňi, páni, páji
Voš - džuv, džúv, žuv
Vyzliecť - te čhivel tele, te čhivel téle, te šol tejle
Vyzuť - te čhivel tele, te čhivel téle, te šol tejle
Zbiť - te marel, te márel
Zdravý - sasto, sastevesto, sásto
Zima - šil, jevendo, jivend
Zjesť - te chal upre, te hal, te chal
Zlomenina - phagľipen, phaguno, phagimo
Zlý - naláčho, bilačho, erďavo, nasul
Zošit - irka,
Zub - dand
Žalúdok - ďomra, džombra, gembecis, ďomra
Žiak - školakos
Žila - vina
Žuť - te čambel, te ráginel
SLOVNÉ SPOJENIA

Nová škola - nevi škola Studená voda - šudro páňi

Teplá voda - taťardo páňi Mäkký chlieb - kólo máro Tvrdý chlieb - zoralo máro

VLASTNOSTI
i
veľký - malý
báro - tiknóro
dobrý - zlý
láčho - erďavo
pekný - škaredý
šukár - džungalo
drahý - lacný
kúčo - óčono
vysoký - nízky
účo - tikno
široký - úzky
bulho - sáno(keškanno)
hrubý - tenký
thúlo - sáno
starý - nový
phúro - nevo
ťažký - ľahký
pháro - lókho
dlhý - krátky
dúgo - hárno
hlboký - plytký
choripno - plitkóro
ostrý - tupý
kucime - debutno
plný - prázdny
pherde - čúčo
suchý - mokrý
šuko - sapano
teplý - studený
táto - šudľardo
starý - mladý
phuro - terno
veselý - smutný
asavno - brígako
čistý - špinavý
šúžo - melalo

ČÍSLOVKY
0 - nula 1 - jekh 2 - duj 3 - trin 4 - štar
5 - pandž 6 - šov 7 - efta 8 - ochto 9 - eňa 10 - deš
ROZKAZOVACÍ SPOSOB
choď - dža choď spať - dža te sovel
lež - pašľuv seď - beš
vstaň - ušči utekaj - denaš
plač, neplač - rov, narov
nebi ma - na már tut
nechaj to - muk les
jedz - cha
nehreš - na koš
polož - thov téle
choď preč, odíď - ara, dža het
choď domov - dža khére neboj sa - na darav
poď sem - avarde
počúvaj - šun, šunča
sadni si - beš téle
zdvihni - kide upre
nerob neporiadok - naker bordelis
chyť, drž - chude
spievaj - džiľav
ťahaj - cirde
počkaj - užar
spi - sov

FARBY
BIELY - párno ŽLTÝ - žlto, žluto, šargo, šárgo, galbeno ČERVENÝ - lolo, lólo, loulo
ZELENÝ - želeno, zeleno MODRÝ - belavo, pineto HNEDÝ - hňedo, barnavo, kávejoššo

ČIERNY - kalo, kálo FIALKOVÝ - fialkoššo

ZÁMENÁ

Ja - me
Tvoj - tro
Svoj - mro
Náš - amáro
Váš - tumáro
Ty - tu
On, ona, ono - jov, joj, kodo
My - ame
Vy - tume
Oni, ony - óv, jóv
Môj - mro, míro
Tvoj - tro
Svoj - mro
Náš - amáro
Váš - tumáro
Ten - odá, odo
Tá - odija
To - odo
Toto - adá
Taký - asó

Taká - asi
Také - asó
Iný - áver
Iná - ávri
Iné - ávre(o)
Kto - ko
Čo - so
Čí - keskero
Aký, ktorý - savo
 

40 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (306)
Zobrazit starší komentáře

201 kokot kokot | E-mail | Web | 15. července 2013 v 12:18 | Reagovat

hejj vam jebe ja vam dam kara co vi na to ktera chce jit prvni me to je jedno ale us vam je konec!!:DDD

202 123 hranolky 123 hranolky | 15. července 2013 v 13:17 | Reagovat

nah

203 123 hranolky 123 hranolky | 15. července 2013 v 13:18 | Reagovat

bych vam udelal to co nedokazou ti vasi chlapecci :D

204 guglo guglo | E-mail | Web | 16. července 2013 v 14:13 | Reagovat

haah tak tosi nedal mingur nemas na to abi nam bil as konec ses obicejdej samochvalec co nato nema hahah bjes se schovat a kdis chces kompot na hubu ti popelnico haah tak ja ti ho dam staci rict

205 guglo guglo | E-mail | Web | 16. července 2013 v 14:17 | Reagovat

tak to si zabil hranolko  ale na miho kluka nema ani jeden chapes proste nema frajer je a taki bude haah tak se neporovnavej

206 Gabca Gabca | E-mail | Web | 17. července 2013 v 10:55 | Reagovat

tak co lidicky ja chci kara kdo my ho da prvni ??? hehe

207 guglo guglo | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:00 | Reagovat

chces kara na hubu tak si ho vicaru ti kundo kurvicko ze se nestidis neco takoveho rict kara do hubi hahaha fuujku fujki fujki no sabi to se nedela

208 Gabca Gabca | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:02 | Reagovat

jaj Denis delas ze sebe ale kara chces porad stejnak i tak rikas ze ses nadrzena na jebani :DDDD

209 goggle goggle | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:02 | Reagovat

lenicko jak se mas hahahaahha chces aj ti kara do  hubicki

210 guglo guglo | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:05 | Reagovat

no gabco alijas sabina zivot je taki kdo neni nadrzenej hahaha ale ja nesju ja su majinka na take veci ale ti ne ti bi si chtela aj 3 naras do bubicki do picki hahha tak se nedelej mislis na to "$ hod haah

211 Gabca Gabca | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:05 | Reagovat

Kdo by byl nadrzenej na takove uchily? vsak vsichni jsou stejni jenom na viuzivani te chteji abi te pojebali udelali deti a pak nechali to kdo by chtel takovi curaky? mozna ze jini jo ale ja ne to si radci pockam na nakeho dobriho kara :DDD

212 guglo guglo | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:07 | Reagovat

tak to si zabila mas pravdu vsichni sou stejni kokoti sou a budou haah brasko pockame si na lepsi a na vjetsi hahahah

213 Gabca Gabca | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:08 | Reagovat

jo pecka budeme dost stary na to mit take velke :DD

214 guglo guglo | E-mail | Web | 17. července 2013 v 11:11 | Reagovat

hahahaha tak jasne

215 melisa melisa | E-mail | Web | 17. července 2013 v 14:03 | Reagovat

hranolko;to si mislis moc to bych chtela videt co do kazes mujj toho dokaze vice..:DD ALE JA SI MISLIM ZE NA TO NE AMS JA BYCH TE DALA DOLU MISLEL BY SI ZE TO NAKY KRASNEJJ SEM .. TAK DEJ HRANOLKU A JA PIZZU Ahahah :D

216 meslia meslia | E-mail | Web | 17. července 2013 v 14:07 | Reagovat

[203]:Ahhha :DD NO JO

217 guglo guglo | E-mail | Web | 17. července 2013 v 14:51 | Reagovat

hahahah nedelej ze sebe meliso na me nemas ja bich tu hranolku znicila haah name nemate hosi  tak pozor

218 Jacky Jacky | E-mail | Web | 18. července 2013 v 10:53 | Reagovat

Na mne nemate nikdo ja mam 7.5 cm kokot tak ze sebe nedelejte strcim vam ho do riti a zblaznite se hehe

219 Junina Junina | 9. srpna 2013 v 19:02 | Reagovat

Te uchanel chuj :P

220 Marča s postavou do dřezu Marča s postavou do dřezu | 3. září 2013 v 10:28 | Reagovat

¨HEJ TULO KAR TU MELALO TA SAR TUKE VYCINES DŽUNGALO MUJ SAR TU VYPADINES SAR KODA APAČUJ..

221 cikno kar cikno kar | E-mail | 8. září 2013 v 19:48 | Reagovat

ta so roma

222 didi3210 didi3210 | 24. září 2013 v 12:44 | Reagovat

do mondzé

223 didi3210 didi3210 | 24. září 2013 v 12:45 | Reagovat

ondaje so keres cavovia

224 naaaa naaaa | E-mail | 16. října 2013 v 20:00 | Reagovat

hej co znamena cikansky "čaje" ??

225 naaaa naaaa | E-mail | 16. října 2013 v 20:00 | Reagovat

hej co znamena cikansky "čaje" ??

226 adela adela | 2. listopadu 2013 v 20:11 | Reagovat

Holka

227 romanek romanek | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:18 | Reagovat

Hej tak co svama je jebe vam na ty huby budte na sbe dobry ne ze na sebe stekate jak kokoti

228 romanek romanek | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:24 | Reagovat

mrtky polivaji se spermama vsak nejste spermani ale hlavne ze sebe delate ze mate velky kokoti jednu vam pustim a kokot vam spadne vy devky!!!!

229 guglo guglo | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:30 | Reagovat

hej ty nedopichani muj komu chces strkat do rite haha ty kokotova muujko hah dej si otchot smredisss

230 guglo guglo | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:30 | Reagovat

hej ty nedopichani muj komu chces strkat do rite haha ty kokotova muujko hah dej si otchot smredisss

231 Sabina a Denisa Sabina a Denisa | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:31 | Reagovat

Vsichni ze sebe delate ze holkam udelate ale nik aj nic tak co vam hrabe 1cm pele mate chcipaci

232 Melisa Melisa | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:32 | Reagovat

Vy mrtky ste trapny mate lali kari

233 Plenka Plenka | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:34 | Reagovat

Kdo chce jebat at se prihlasi sem volna jakoze vam dam zadara :D

234 guglo guglo | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:35 | Reagovat

sabinko hah hej ti mini pico jedna yda tut garuv kandes haha mam dost caje co ye sebe delas hlavne ye chces kokotkii do hubickii

235 sabina a denisa sabina a denisa | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 15:36 | Reagovat

jo caje chci kokoti mas vztek vezmu jednou do huby tak uz potom porad ja jim dam ...

236 Milan Milan | E-mail | Web | 19. listopadu 2013 v 15:10 | Reagovat

A me by si dala? mam velkiho dam ti ho hned

237 sabina a denisa sabina a denisa | E-mail | Web | 19. listopadu 2013 v 15:11 | Reagovat

haha Milan tak jestli my das tak my dej a behem minuty si hotovej budes nadrzenej :D

238 hranolka hranolka | E-mail | Web | 19. listopadu 2013 v 15:19 | Reagovat

dzungalo ta so more caces?

239 mrdani mrdani | 27. listopadu 2013 v 23:56 | Reagovat

prcam

240 :) Sukar Schej : :) Sukar Schej : | 8. prosince 2013 v 16:32 | Reagovat

<3 Somnakuny Phurd Keravou Taj Khatar Tute Rosi Phirou Taj  i Šukár Vouja  Kerou Taj Miliomo Rom Tavena  Taj Sa Khanči Čiavena  Kane Le Phral  Mulatina Taj Kado Trajo  Pe Kaj Luma  Taj Nadon Lášoj  Taj Naj  Lungo Muro  Dadouro  Te Merel  Ke Či  Loutu Či Kamaftu Dolmut Čorej Pinžarous Tu Te Šilavel Tu i Pustyja Pala Tiro Čoro Nýpo Lulu Doura Lulu Doura  Taj Sikaven  Mange Le Dromura Karig Phíren Le Phraloura       <3

241 :) Sukar Schej : :) Sukar Schej : | 8. prosince 2013 v 16:32 | Reagovat

<3 Somnakuny Phurd Keravou Taj Khatar Tute Rosi Phirou Taj  i Šukár Vouja  Kerou Taj Miliomo Rom Tavena  Taj Sa Khanči Čiavena  Kane Le Phral  Mulatina Taj Kado Trajo  Pe Kaj Luma  Taj Nadon Lášoj  Taj Naj  Lungo Muro  Dadouro  Te Merel  Ke Či  Loutu Či Kamaftu Dolmut Čorej Pinžarous Tu Te Šilavel Tu i Pustyja Pala Tiro Čoro Nýpo Lulu Doura Lulu Doura  Taj Sikaven  Mange Le Dromura Karig Phíren Le Phraloura       <3

242 :) Sukar Schej :) Sukar Schej | 8. prosince 2013 v 16:32 | Reagovat

<3 Somnakuny Phurd Keravou Taj Khatar Tute Rosi Phirou Taj  i Šukár Vouja  Kerou Taj Miliomo Rom Tavena  Taj Sa Khanči Čiavena  Kane Le Phral  Mulatina Taj Kado Trajo  Pe Kaj Luma  Taj Nadon Lášoj  Taj Naj  Lungo Muro  Dadouro  Te Merel  Ke Či  Loutu Či Kamaftu Dolmut Čorej Pinžarous Tu Te Šilavel Tu i Pustyja Pala Tiro Čoro Nýpo Lulu Doura Lulu Doura  Taj Sikaven  Mange Le Dromura Karig Phíren Le Phraloura       <3

243 :) Sukar Schej :) :) Sukar Schej :) | E-mail | 8. prosince 2013 v 16:34 | Reagovat

:)  Somnakuny Phurd Keravou Taj Khatar Tute Rosi Phirou Taj  i Šukár Vouja  Kerou Taj Miliomo Rom Tavena  Taj Sa Khanči Čiavena  Kane Le Phral  Mulatina Taj Kado Trajo  Pe Kaj Luma  Taj Nadon Lášoj  Taj Naj  Lungo Muro  Dadouro  Te Merel  Ke Či  Loutu Či Kamaftu Dolmut Čorej Pinžarous Tu Te Šilavel Tu i Pustyja Pala Tiro Čoro Nýpo Lulu Doura Lulu Doura  Taj Sikaven  Mange Le Dromura Karig Phíren Le Phraloura       :)

244 RASYSTA!! RASYSTA!! | E-mail | 13. prosince 2013 v 22:47 | Reagovat

hej takze vsichni se narvete hlavou do predu do ty vasi tlusty hnusny cerny mami VY CIKÁNCKÝ NEMYTÝ SMRADLAVÍ BUZERANTI

245 biela buducnost biela buducnost | 10. ledna 2014 v 2:18 | Reagovat

Suhlasim s rasystom...skurbene cierne huby len davky od statu poberate! A vsetci ste od 15tich rokov invalidi vyjebani...vas treba vypalit alebo najebat spolu so zidmi aj moslimami na jeden ostrov kde sa vsetci pozajebavate!! KURVY

246 daj daj | 10. ledna 2014 v 19:38 | Reagovat

[233]: das ? napis 737576871

247 fero fero | E-mail | 11. ledna 2014 v 20:39 | Reagovat

cigani su največi bitkari

248 tvle tvle | 9. února 2014 v 1:56 | Reagovat

Co to čtu tak tu nikdo neumí ani pořádně napsat větu bez chyb :D

249 nikola nikola | 15. února 2014 v 21:22 | Reagovat

To je dobrý už umím mluvit cikánsky-cigansky hhaahah

250 Xerr Xerr | 16. února 2014 v 0:55 | Reagovat

praca tam stejne nieje takze

251 Zdenek Zdenek | 16. února 2014 v 12:23 | Reagovat

A jako obyčejně , slovo práce cikáni nepoužívají :-)

252 olomont olomont | E-mail | 18. února 2014 v 12:33 | Reagovat

nenašel jsem překlad slova PRÁCE......

253 Aha Aha | 28. března 2014 v 22:18 | Reagovat

práce se v romštině řekne e buťi .. [252]:

254 nikola nikola | E-mail | 5. dubna 2014 v 18:11 | Reagovat

holka
[226]:

255 katolyk katolyk | 9. května 2014 v 18:23 | Reagovat

kdo lidi nevěři at de mamě do piči

256 Bellinka69 Bellinka69 | 9. května 2014 v 20:52 | Reagovat

Biela buducnost:Ty buzerant to komu píšeš mrtkoš zajebavaný...když si rasista zamrdaný tak načo sem píšeše..Biela hlava velká...

257 zabijak zabijak | E-mail | 26. května 2014 v 15:37 | Reagovat

smart vsem bilim fasistum

258 Cigánka Adélka Mižigarová. Cigánka Adélka Mižigarová. | E-mail | Web | 27. května 2014 v 12:08 | Reagovat

vy kokoti ty wole proč nadáváte na cigánů??? udělali ám cigáni něc že jim tak nadáváte? já si myslím že ne že vám  nic nedělajůů,tak jich nechte llaskavě na pokoji nebo vás rozkopu,vy asi eště nevítě jak sa cigáni bijůů že? eště ste to nezažily,... eště jeddnou a uvidíte potom vy hajzlové chrapůůniii.. bílýýý.... kokotia piče ty wolee....DDDD

259 kamil ferko kamil ferko | E-mail | 27. května 2014 v 22:36 | Reagovat

aby ste chcíply i zmámama gádžové skurvený!!! proč nás všechny házíte do jednoho pytle !! každej cigán neni degeš a vy nějaký degeši sou taky tak tady nejedte bomby d cigánu !!

260 ... ... | 1. června 2014 v 8:16 | Reagovat

Střílet to

261 Adéla Mižigarowwwááá Adéla Mižigarowwwááá | 5. června 2014 v 11:27 | Reagovat

přesně tak...to máš svatou pravdu Kamil..:DDD .) piča... j už mám taky na nich dobře velké nervy ty woleee...:)
to je strašné ale,,,, voni provokují cigány ale kdyby od cigánů dostali po huvě,, tak potom newím co by uděllali... kokoti ty wole...:)) hahahahha.....:) gadže bílí pojebaní vydrbaní,zmrdi,mršiny,buzeranti bílí,výmrdi..:DDD bílí chrapunský...:)

262 saddss saddss | 13. června 2014 v 23:01 | Reagovat

hahahha phuri kalo dad

263 david zidaň sufurky david zidaň sufurky | 16. června 2014 v 14:41 | Reagovat

2+2=9 ja neviem uš

264 ???????????' ???????????' | 16. června 2014 v 14:45 | Reagovat

DO PLYNU VSETKYCH CIGANOV

265 dzuvla dzuvla | 19. června 2014 v 11:07 | Reagovat

Nesu všetci cigani rovnaky ja osobne som biela a mam frajera cigana noačo  neznašam ludi ktory robia rozdiely nikto nemože zato aky sa narodil su aj vynimky !!!

266 katolik katolik | 24. července 2014 v 21:25 | Reagovat

kdo lidi nevěři ať de mamě do piči

267 sofi sofi | 14. srpna 2014 v 13:09 | Reagovat

[224]: sak zena ne ?

268 polorómka polorómka | 28. srpna 2014 v 11:41 | Reagovat

[264]: do plynu s tebuu more.. mindžáre.. kures funk

269 kristian123 kristian123 | E-mail | 21. září 2014 v 20:42 | Reagovat

soj-čoje
lašoj o dejs-dobry den
avle-pot sem
šej-dievča
šávo-chlapec
mama-mamo
otec-dade

270 jirka jirka | E-mail | Web | 25. září 2014 v 19:35 | Reagovat

no to víš že to vím. na

271 J.Stejskal J.Stejskal | E-mail | 1. listopadu 2014 v 21:56 | Reagovat

Zkreslující-
     Co p ak značí:rathvalo kar,?) Thulo balo?Koro?
Z Vás uznávám jenom Tondy Gondolána-
                   jinanak jste -trash.

272 WHITEPRIDE WHITEPRIDE | 12. prosince 2014 v 18:16 | Reagovat

ZMRDI ČERNÝ CHCÍPNĚTE NA POJEBANÝ MOR

273 viktor vano viktor vano | E-mail | 18. prosince 2014 v 10:48 | Reagovat

ahoj vojam sa viktor vano pohazdam s blatnih remetah moje saveski su fudbal hokej a mam stretnu skolu som vi uceni murar mam 21rokov9 7 1993 cuzdi jasik anglicki a nemecki  som zenati

274 Romsky muzik Romsky muzik | 2. ledna 2015 v 5:49 | Reagovat

Ty chrapoune sezer se s chrapounama takovyma ako jsi ty pico byla ty si vlez sve mame bile do jeji pice .

275 Romsky muzik Romsky muzik | 2. ledna 2015 v 5:52 | Reagovat

[272]: Dlouho jsi nedostal cigansky pele do prdele ze gadzo kaj te meres te ladaha temeraf.

276 Baro frajeris Baro frajeris | 2. ledna 2015 v 5:56 | Reagovat

[264]: Ty muzes jit tak maximalne do plynu chrapoune tady na internetu jsi frajer ale ciganovi do oci to nereknes sracko zasranna holky volajte 607908702.

277 Gadzom Haluskyn Gadzom Haluskyn | 2. ledna 2015 v 6:04 | Reagovat

Jo Adelko mas pravdu oni jeste nevi jak se mi cigani bijem hlavne ze delaji frajery a z toho nane bero frajeris ale ciknoro frajeris jsou to sraci frajeri jsme my cigani na?A to jeste chrapouni si hraji na skiny ale jspu s tim uz trapni kdyby jsme se meli vsici roma sejit na bitku proti gadzum tak by jsme vyhrali mi. Piste na 607908702 :) [258]:

278 Nauc se Nauc se | 2. ledna 2015 v 6:10 | Reagovat

[244]: Nauc se psat karenc Me chav tu tiro jilo laostaha temeraf Hele takhle slovama umi byt kazdej frajer ale z blizka ani jeden gadzo pac vi ze my cigani se nezdame haha sraci byly mrdky budete nam ciganum kourit nase ciganske pera a ty zacnes mrdko.

279 hehehe1234 hehehe1234 | E-mail | 21. února 2015 v 23:26 | Reagovat

[264]:Chuj ci do piska.

280 Slecna Slecna | E-mail | Web | 14. března 2015 v 14:06 | Reagovat

:DD

281 martin martin | E-mail | 27. dubna 2015 v 22:25 | Reagovat

sem gadzo a ziju s cigankou chcipam za cernou picou takze vy curaci co zavydite a jebete sve matky a lizete jim chanc ste jak deticky vyhonte se strcte babe do kundy jazik vymrskejte se na hitlera co je stejne jehovista a dejte pokoj

282 kiki kiki | 12. května 2015 v 9:34 | Reagovat

Co to je tu sar koro kar?

283 martas martas | E-mail | 19. května 2015 v 15:20 | Reagovat

chas pele mrtky

284 lukáš lukáš | E-mail | 7. června 2015 v 13:23 | Reagovat

[4]:cigan,proti ciganů,to vidím poprvé.

285 Bílá. Liga Bílá. Liga | 9. října 2015 v 23:10 | Reagovat

Aby jste pochcipali zmrdi cigansky!!!

286 lukas lukas | 6. listopadu 2015 v 9:55 | Reagovat

[217]: cjhfj

287 pepamarkus pepamarkus | E-mail | 25. listopadu 2015 v 20:58 | Reagovat

Ty mrdko neurazej nas cigani nebo uvidis ti svině chrapounska

288 sara menclova sara menclova | 9. prosince 2015 v 19:42 | Reagovat

sar tut napadinja e sujki minc vi rasisti

289 Cigánka Cigánka | 2. února 2016 v 19:19 | Reagovat

Děláte jen ostudu vy negramoti co neumíte ani Česky je mi z vás blbě radši si ani nepořizujte počítače ,když jste tak vymletý hlavy tyvole jo a jsem cigánka tak by jste se mohli vzchopit a nedělat nám ostudu tyvole

290 Čierne huby Čierne huby | 12. března 2016 v 17:06 | Reagovat

More viď vy sa bojíte bitky tak isto ako vody príživníci skurvený pojebaný.. Čierne bače

291 White power White power | E-mail | 19. března 2016 v 22:23 | Reagovat

Inzerat: Daruji Cikane, velmi pritulne,fyzicky nenarocne,vyhoda zvykle na veskere podminky...Prosim jen do dobrych rukou...Odber ihned...

292 Bila pani Bila pani | 19. března 2016 v 22:31 | Reagovat

Nevim,ale urcite to bude nejala sracka :D

293 Erzika Dreziova Erzika Dreziova | 19. března 2016 v 22:48 | Reagovat

Vy hloupy tupci! ....To je do nebes volajici! Tohle je stranka hlavne pro vas aby jste se naucili svoji rec,kterou stejne neumite !! A misto toho nadavate v ceskem jazyce a tim nas zostudite uplne vsude!!! Reknu vam po nasem jestli budete rozumet ..Dza te e doktorka ..( doktorka) pro ty mene chapave...Ps: Vase zpoceny neumity pera nikomu nevnucujte ..Nechcem si spinit zadky temeraf ! Aufwierdesehen...

294 Vojtěch Vojtěch | E-mail | 15. dubna 2016 v 10:35 | Reagovat

dobrý romsky slovnik

295 marie tris marie tris | E-mail | 15. dubna 2016 v 10:37 | Reagovat

docela dobry slovnik ale moc to nechapu neva budu se koukat každý den sem romka je mi 13 let a neumim romsky

296 marie tris marie tris | E-mail | 15. dubna 2016 v 10:38 | Reagovat

a to je blbi umím cigansky a le jenom trochu par slov chápu ale všechny neumim takze zacnu

297 dalibor slepcik dalibor slepcik | E-mail | 15. dubna 2016 v 10:39 | Reagovat

dobry slovnik ha ha ha sem rom

298 VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ | E-mail | 14. srpna 2016 v 22:15 | Reagovat

!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Nepokračujte ve čtení ostatních komentářů od hnědočechů!!! Vystavujete se neuvěřitelnému canceru a rakovině očí!
Buďte opatrní!
Váš Bílý rytíř

299 562 562 | 5. ledna 2017 v 10:53 | Reagovat

Pěkně napsané. Děkuji :)

300 Striga Striga | 5. března 2017 v 10:36 | Reagovat

Bh hvgvr dxs f mknjbjbj h jvj kokoti zamrdany

301 Edgazplumn Edgazplumn | E-mail | 16. března 2017 v 4:21 | Reagovat

levitra doses content
http://levitra20mg-us.org - buy levitra online
  levitra canadian
<a href="http://levitra20mg-us.org">levitra 20 mg
</a> - levitra without a prescription from mexico
free cheap levitra pills

302 BlakeEmive BlakeEmive | E-mail | Web | 29. března 2017 v 5:42 | Reagovat

gabriel macht love and other drugs  <a href=http://tavor.xobor.com/>tavor tabletten kaufen</a>  drug abuse during pregnancy

303 Bílý Bílý | 6. dubna 2017 v 0:39 | Reagovat

Vy negramotný nemakačenkovský opice co místo školy kouřili ptáky tohle je NAŠE ZEM tak se buď naučte česky nebo táhněte zpátky do Indie!A honem mi napište "ti rasysto dilyno kar hulyš svimu tatovy hahahahahaAHHAHAHA" nebo podobnou negramotnou sračku.

304 Bílý Bílý | 6. dubna 2017 v 0:43 | Reagovat

Hlavně si najebejte 10 děcek ať si můžete kupovat drahé hadry a chlubit se "eeej more nemaž na to gadžo hahaaaa"

305 Haník Haník | 5. května 2017 v 20:53 | Reagovat

jojo sranda hihi dávám lyk a otpěr

306 LarrySmalf LarrySmalf | E-mail | Web | 13. května 2017 v 6:06 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama