ROMSKY SLOVNIK

13. srpna 2008 v 11:24 | LLSANDRIKA |  ROMALEE
RÓMSKY SLOVNÍK
Adresa - o atresis, e atreza, címo
Ako - sar
Áno - ha, hi, ova, láčhe, avka, ouva ( óva )
Auto - o motoris, motori
Autobus - o autobusis, busi
Bábika - popkica
Bankovka - lóve, louvo
Barla - e paca
Bezvedomie - e megľina, o mengľišagos, bipeskero, báďadimo
Bielizeň - fáci, telune kirpi, telune gada
Biely - párno
Bolesť - e dukh, o dukhiben
Bolieť - te dukhal
Bozkávať - te čumidkerel, čumitkerimo
Brada - ála, falka
Brat - o phral
Bratanec - o strično phral, phralesko šávo
Brucho - o per
Bývať - te bešel, te dživel
Ceruzka - tuška, blajvaz, klajbási
Cigán - o Rom
Cigánka - e Romňi
Cigareta - e dhuvaľi, e thuvaľi
Cukor - gúlo, cukro
Cukrík - o gulo, guľóro
Cvičiť - te sikhaven, te cvičinel
Čaj - o tejos, teja, čajos
Čelo - o čekad, čekat, tikni brúgóva, čikat
Červený - lolo, lólo, loulo
Česať - te uchanel, te chulavel
Čierny - kalo, kálo
Číslo - o gindo, o číslos, číslo, sámo
Čistý - žúžo, úžo
Čítať - te genel, te ginel, te ginen
Dátum - o datumos
Dcéra - e čhaj, šej
Decko - o čhavóro, hurdo čhavóro, šavóvro
Dedo - o pápus, phúro dad, pápu
Desiata - deštuni
Detičky - o čhavóre, šavoura
Diéta - bokhalo hábo, déjta, bokhalo cháben
Dieťa - o čhávo, čhavóro, hurdo čhavóro, cigno šavouro
Dievča - e čhaj, šej
Dobré - lačhe, láčho, láše
Dobre - lačhes, mištes, láčhe, mišto
Doktor - o doktoris, orvoši, doktori
Doktorka - e doktorka, orvoška, doktorka
Domov - khere, kheriben, khejre káj bešel
Družka - dživel laha pre vera, amalkyňa
Dva - duj
Dvojča - dúj para
Fajčiť - te pijel, te sivaren, te pijázin
Farba - e fvarba, barba, feštíko
Farbička - barbuni ceruska
Gombík - kočako, kočak
Hanba - ladž, lažavo
Hanbiť sa - te ladžal pes, te ladavel pes, te lažal pe
Hlava - o šéro, šejro
Hltať - te čamľarel, te velun
Hmyz - bogári, kirma, bugára
Hodina - e ori, óra
Hračka - čačko
Hrebeň - e kanľgli, e kandľi, kángli
Hríb - kozaris, huhur, buráca
Hrnček - e kučori, kučóri, kúči
Hruď - e koľin
Hygiena - o žužipen, úžimo
Chlap - o murš
Chlapec - o čhavo, o čavo, čhavóro, šávo
Chlieb - o máro, márno
Chodiť - te phirel
Choroba - o nasvaľipen, nasvalimo
Chorý - nasvalo, nasásto
Chutný - šmakino, láčho, kedveno, ízivo
Iba - ča, čak, feri
Injekcia - inekcijá, enekcija
Izba - o kher, cimra
Ja - me
Jablko - e phabaj, phába, phábaj
Jazyk - e čhib, ših
Jedlo - o chaben, hábo, te chan
Kamarát - amal
Kamarátka - amalkiňa
Kde - káj
Kedy - kana, kanastar
Klobása - e kolbasa, kolbása, siruni gój
Koleno - o khoč, čang, e khoč
Koľko - kec, kiťi, ketti
Koľkokrát - kecivar, kiťivar, kettivar
Konečník - paluňi gój, bulani gój
Kontrola - vizita
Koža - e cipa, mórči
Krásny - šukár
Kresliť - te irinel, te maľárinel, te kreslinel, te rajzolinen
Krv - e rad, rat
Kúpať - te ňaňol, te nanďol, te naňdaripel, najárel
Kúpelňa - lanďaripni, najárimaski,
Lekár - o dotoris, o dochtoris, orvoši, doktori, lekári
Lekárka - doktorka, e dochtorka, doktorka, doktorkiňa
Liečiť - te sasťárel
Liek - e medecina, drab
Lyžička - e rojori, rojori, cigni roj
Lyžica - e roj
Malý - cikno, tikno, cigno,
Mama - e daj, mama, daj, dej
Manžel - o rom, rom, mro murž
Manželka - romňi
Masť - o žiros, makhľariben, čiken, žíro
mať - e daj,daj - matka, te lesen - vlastniť
Mäkký - kovlo, kólo, koulo
Mäso - o mas
Meno - o nav, anav
Mesto - o tham, fóro, fouro
Mlieko - o thud, thut
Moč - e muter, mutro, muter
Modrý - belavo, pineto
Môj - miro, mro, muro
Musieť - te mušinel, te kamel, musaj, site
Muž - o murš, murš
My - amen, ame
Mydlo - o sapuňis, sapúni, sapuj
Nabok - andre sera, seratar, pro ódalo, pirig
Nádcha - trozna, ľimaľi
Nalačno - bokhales, pri bokh, bokháles, pi bokháli ďomra
Naľavo - bandes, pro baluno, po balogno
Naozaj - čačes, bizo, čáče,
Napravo - pro čáčo, po čáčo
Narodeniny - uľoľipen, úľipno divo
Národnosť - nácija, tepšígo
Náš - amaro, amáro
Naša - amari, amári
Naše - amare, amáre
Návšteva - vendígo, varikane
Nebezpečný - darutno, bibachtalo, bajosko
Nedeľa - o kurko, kurko
Nechutný - džungalo, náne košno, hi košno, bi vouľako
Nemocnica - e špitaľa, špitali, korházi, špita
Nepekný - našukar, našukáro, na šukár
Neslaný - bilondo, na londo, či londo
Neslušne - džungales, na rendosa, čorres, sar čipasolij
Nič - nič, khanč, ňisoske, khanči
Nie - na, niči
Nikdy - šoha
Nikto - ňiko, khonik
Noc - e rat, e rači, ráti
Noha - o pindro, pro, purno
Nohavičky - o cholovori, holóvori, budi
Nos - o nakh, nak
Nový - nevo, nejvo
Nôž - e čhúri, šúri
Obed - o dilos, dílo, mizmejri
Obidve - so duj džene, dujene, vej dúj
Obklad - umšlago, obthovkoribe
Obuť - te urel o kamašľi, te cirdel papuči
Obuv - o kamašľi, topánki, papuči
Obväz - patavo, paťolato patavo, fášľa
Očkovať - te ščepinel, te pusavel suv
Oholiť - te britvinel, te hoľinel, te moravel, te borotvinel, te rasinel
Okno - e blaka, fejastra
Oko - o jakh
Okuliare - e okuľara, okulli
Okúpať - te ňaňol, te nanďol, te lanďarel, te thovel, te najon
Olej - o žiros, ulej
Olovrant - užonna
On - óv, jóv, voun
Ona - oj, joj, vouj
Ono - oda, kodo
Operácia - čhinibe pro nasvalo, čhingeribe, šinimo
Osýpky - o rudľi, osípki
Ošetriť - te žužarel, te sasťarel, te žutinel
Otec - o dad, o dado, dad, apo
Otehotnieť - te khabňol, te áčhel khamňi, te áčhel phári
Otrava - e otrava, o brantos, branto, mirgo
Otráviť - te otravinel, te brantinel, te šol mirgo
Ovocie - dimejčo
Pacient - nasvalo
Pacientka - nasvali romňi
Palec - o báro anguštos, thúlo angušt
Päta - e khur, talpa
Pekný - šukár
Peniaz - lóve, louvo
Perina - duchna, dunha
Písať - te irinel, te skirinel
Piť - te pijel, te pijen, te pen
Plakať - te rovel
Pľuzgier - mozoli
Pľúca - o búke
Pomočiť sa - te muterel pes
Ponožka - štrenfľa, štrimpľa, štremphľa, harišňa
Posteľ - hadžos, haďos, vaďos, than, vodro, pát
Potrava - chaben, hábo, chámo
Pozdraviť - te paľikerelte del ánglál
Prázdniny - čúče dive, mukle diva
Priateľ - baráto, haveri, pindžardo
Priateľka - barátkiňa, haverka, pindžarďi
Prsia - čuča, kolin
Prst - angušt
Prvý raz - anglunovar, ešebnovar, anglunes
Raňajky - tosarutno chaben, frištikos, regelivo, frišťiko, detehárutno telhan
Rasa - fajta, redečin
Rodina - fajta, famíľija
Ruka - vast, vas
Ryža - riskaša, rajzo, horejzo
Sa - pes, pe
Sadra - gipsos, gipso
Sedieť - te bešel
Sesternica - kuzinka, dujti phen
Sestra - pheň, phen
Sestrička - pheňori, phenóri, cigni pheň
Slušný - paťivalo, pačivalo, láčho
Srdce - jilo, ilo, jílo
Stolička - stolkos, skamin, sejko
Stôl - skamin, skamind, kafidi, mesáli
Strach - darapinen, dár
Studený - šilalo, šudro
Sval - mas
Šaty - gada, kirpi
Šikovný - friššo
Škola - škola, sikhľardi
Takto - avka, kavka, kadej
Tam - kodoj, odoj, khote
Tamto - kode, odoj, khote
Televízor - televízori, dikhaďo
Telo - teštos, tešto
Teplomer - teplomeris, teplomeri
Teplota - taťipen, tatimo
Teplý - táto
Tvár - muj
Tvoj - tiro, tro
Tvoja -tiri, tri
Tvoje - tire, tro
Ty - tu
Učesať - te uchanel, te chulavel
Učiteľka - sikhľardi
Ucho - kan
Úraz - dukchibe, páguba
Ústa - vušta, vošta
V - andro, andre, ándo, ande
Vaňa - vana, bodvana
Vata - bumbáko
Včera - idž, íč, íž
Večera - raťakero chaben, rátuňi, vačora
Veľký - baro, báro
Vlas - bal
Voda - paňi, páni, páji
Voš - džuv, džúv, žuv
Vyzliecť - te čhivel tele, te čhivel téle, te šol tejle
Vyzuť - te čhivel tele, te čhivel téle, te šol tejle
Zbiť - te marel, te márel
Zdravý - sasto, sastevesto, sásto
Zima - šil, jevendo, jivend
Zjesť - te chal upre, te hal, te chal
Zlomenina - phagľipen, phaguno, phagimo
Zlý - naláčho, bilačho, erďavo, nasul
Zošit - irka,
Zub - dand
Žalúdok - ďomra, džombra, gembecis, ďomra
Žiak - školakos
Žila - vina
Žuť - te čambel, te ráginel
SLOVNÉ SPOJENIA

Nová škola - nevi škola Studená voda - šudro páňi

Teplá voda - taťardo páňi Mäkký chlieb - kólo máro Tvrdý chlieb - zoralo máro

VLASTNOSTI
i
veľký - malý
báro - tiknóro
dobrý - zlý
láčho - erďavo
pekný - škaredý
šukár - džungalo
drahý - lacný
kúčo - óčono
vysoký - nízky
účo - tikno
široký - úzky
bulho - sáno(keškanno)
hrubý - tenký
thúlo - sáno
starý - nový
phúro - nevo
ťažký - ľahký
pháro - lókho
dlhý - krátky
dúgo - hárno
hlboký - plytký
choripno - plitkóro
ostrý - tupý
kucime - debutno
plný - prázdny
pherde - čúčo
suchý - mokrý
šuko - sapano
teplý - studený
táto - šudľardo
starý - mladý
phuro - terno
veselý - smutný
asavno - brígako
čistý - špinavý
šúžo - melalo

ČÍSLOVKY
0 - nula 1 - jekh 2 - duj 3 - trin 4 - štar
5 - pandž 6 - šov 7 - efta 8 - ochto 9 - eňa 10 - deš
ROZKAZOVACÍ SPOSOB
choď - dža choď spať - dža te sovel
lež - pašľuv seď - beš
vstaň - ušči utekaj - denaš
plač, neplač - rov, narov
nebi ma - na már tut
nechaj to - muk les
jedz - cha
nehreš - na koš
polož - thov téle
choď preč, odíď - ara, dža het
choď domov - dža khére neboj sa - na darav
poď sem - avarde
počúvaj - šun, šunča
sadni si - beš téle
zdvihni - kide upre
nerob neporiadok - naker bordelis
chyť, drž - chude
spievaj - džiľav
ťahaj - cirde
počkaj - užar
spi - sov

FARBY
BIELY - párno ŽLTÝ - žlto, žluto, šargo, šárgo, galbeno ČERVENÝ - lolo, lólo, loulo
ZELENÝ - želeno, zeleno MODRÝ - belavo, pineto HNEDÝ - hňedo, barnavo, kávejoššo

ČIERNY - kalo, kálo FIALKOVÝ - fialkoššo

ZÁMENÁ

Ja - me
Tvoj - tro
Svoj - mro
Náš - amáro
Váš - tumáro
Ty - tu
On, ona, ono - jov, joj, kodo
My - ame
Vy - tume
Oni, ony - óv, jóv
Môj - mro, míro
Tvoj - tro
Svoj - mro
Náš - amáro
Váš - tumáro
Ten - odá, odo
Tá - odija
To - odo
Toto - adá
Taký - asó

Taká - asi
Také - asó
Iný - áver
Iná - ávri
Iné - ávre(o)
Kto - ko
Čo - so
Čí - keskero
Aký, ktorý - savo
 

40 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (324)
Zobrazit starší komentáře

301 Edgazplumn Edgazplumn | E-mail | 16. března 2017 v 4:21 | Reagovat

levitra doses content
http://levitra20mg-us.org - buy levitra online
  levitra canadian
<a href="http://levitra20mg-us.org">levitra 20 mg
</a> - levitra without a prescription from mexico
free cheap levitra pills

302 BlakeEmive BlakeEmive | E-mail | Web | 29. března 2017 v 5:42 | Reagovat

gabriel macht love and other drugs  <a href=http://tavor.xobor.com/>tavor tabletten kaufen</a>  drug abuse during pregnancy

303 Bílý Bílý | 6. dubna 2017 v 0:39 | Reagovat

Vy negramotný nemakačenkovský opice co místo školy kouřili ptáky tohle je NAŠE ZEM tak se buď naučte česky nebo táhněte zpátky do Indie!A honem mi napište "ti rasysto dilyno kar hulyš svimu tatovy hahahahahaAHHAHAHA" nebo podobnou negramotnou sračku.

304 Bílý Bílý | 6. dubna 2017 v 0:43 | Reagovat

Hlavně si najebejte 10 děcek ať si můžete kupovat drahé hadry a chlubit se "eeej more nemaž na to gadžo hahaaaa"

305 Haník Haník | 5. května 2017 v 20:53 | Reagovat

jojo sranda hihi dávám lyk a otpěr

306 LarrySmalf LarrySmalf | E-mail | Web | 13. května 2017 v 6:06 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

307 ClarkBew ClarkBew | E-mail | Web | 11. září 2017 v 14:40 | Reagovat

cvs male enhancement pills  <a href=https://www.clippings.me/darvocet>buy darvocet online cheap</a>  cvs call in prescription

308 Forrest Alá Foory Forrest Alá Foory | E-mail | 9. října 2017 v 19:02 | Reagovat

FAF každej není stejnej ty couro

309 BrandonZeW BrandonZeW | E-mail | 17. října 2017 v 16:14 | Reagovat

Xzblatdkg
Где рядом купить кожаные <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> итальянские, Недорого копии брендов <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> интернет магазин москва низкие цены

310 Edwazdcrumn Edwazdcrumn | E-mail | 17. října 2017 v 21:07 | Reagovat

cialis from canada with a prescription topics
http://cialiswalmartusa.net - cialis over the counter at walmart
  cialis coupon online hot thread with no new posts
<a href="http://cialiswalmartusa.net">cialis over the counter at walmart
</a> - cialis generic no registered users and
cialis 20mg pills memberlist

311 AnthonyMit AnthonyMit | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 22:20 | Reagovat

Great info. Thanks.
canadianpharmaciesbnt.com
prescription price comparison

312 AnthonyMit AnthonyMit | E-mail | Web | 18. listopadu 2017 v 23:56 | Reagovat

canada pharmacies prescription drugs

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

canada pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>best canadian pharmacies
</a>

313 AnthonyMit AnthonyMit | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 9:24 | Reagovat

canada pharmacy online orders

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

safeway pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>

314 AnthonyMit AnthonyMit | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 18:46 | Reagovat

canada pharmacy

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

best online pharmacies no prescription

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacy</a>

315 AnthonyMit AnthonyMit | E-mail | Web | 21. listopadu 2017 v 12:09 | Reagovat

canadian online pharmacies

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

prescription drugs without doctor approval

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>

316 AnthonyMit AnthonyMit | E-mail | Web | 21. listopadu 2017 v 21:39 | Reagovat

discount prescription drug

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian drugs</a>

canada drugs online pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian drugs</a>

317 David Horváth David Horváth | E-mail | 1. prosince 2017 v 16:15 | Reagovat

Potřebuju zjistit Pouliční kluk romský

318 nnn nnn | 6. prosince 2017 v 3:57 | Reagovat

Degeši

319 nnn nnn | 6. prosince 2017 v 3:57 | Reagovat

[318]:Degeš

320 Timothygip Timothygip | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 22:04 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/rpmpI0wS

online casino slot machine, how to make international wire transfer from bank of america, watch movie casino online free, how to make money real estate website, earn money online india data entry, best online slot casino review, transfer skrill to webmoney, how to make money from home australia
, is there legit ways to make money online, how much do real estate agents pay in taxes, credit card balance transfer 0% credit union, online casino in texas, make money promoting online casino, free online casino games slots lounge masque, paypal money adder v3 8 active code, pay pal money transfer card, how to make money online with amazon, does paypal money request charge fees, онлайн казино вулкан вип
, transfer paypal credit balance to credit card, james bond casino royale watch online sa prevodom, paypal instant transfer fee, 888 онлайн казино, how to make more money from google adsense, how much do you make from forex trading, how do i send a telegraphic transfer, how to make supplemental income from home

321 Dazidbus Dazidbus | E-mail | 7. února 2018 v 2:11 | Reagovat

cialis heartburn
http://xlviagracan.com - viagra sale
  cialis suppliers uk
<a href="http://xlviagracan.com">real viagra for sale
</a> - buy affordable viagra,cialis levitra organic
masturbatrix cialis

322 Coreycutty Coreycutty | E-mail | Web | 18. března 2018 v 19:10 | Reagovat

This is nicely expressed. !

323 KIRAHaby KIRAHaby | E-mail | Web | 9. července 2018 v 13:48 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such situation leads to worsening feeding and the breath baby, created hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If expectant mother is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/how-to-reduce-swelling-during-pregnancy-fast-and-easy>how to reduce swelling while pregnant</a>

324 KulGoow KulGoow | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 17:28 | Reagovat

Pokrasnenie armpit brings discomfort, pulls. To delay trip doctor should not. Bulge under the muscle cavity may turn out to be cancer illness. But most often it is consequence regular use antiperspirants, violation rules personal hygiene, increased sweating. Inflammation triggers narrow blouse, alien razor-affiliation, the virus.
<a href=http://armpit.info/>http://armpit.info/</a>  
Compaction under the arm, redness, lump becoming warm? This is the abscess that will cut, next take antibiotics. First cost solutions, anti-inflammatory drugs. When the process switched to second stage, the required surgery.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama